Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2021

Wawancara: Menampik Tuduhan Atas Perlawanan Menolak Zionis Israel

1. Benarkah Hamas sebagai biang kerok? Tudingan yang disematkan kepada Hamas, sebetulnya tudingan kepada setiap perlawanan riil menghadapi kezhaliman Israel. Dimana tudingan tersebut jelas tudingan tidak berdasar dan salah alamat, ibarat maling teriak maling, padahal yang menjadi sumber masalah adalah kolonialisme Israel itu sendiri atas Bumi al-Quds, Palestina. Dalam kaidah jelas: البينة للمدعي واليمين على من أنكر “Pembuktian bagi orang yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang mengingkari.” Perlawanan yang ditujukan HAMAS kepada Israel justu tidak berbanding lurus dengan apa yang seharusnya diterima Israel akibat kejahatannya selama ini, selama puluhan tahun lamanya, menumpahkan darah dan menodai kehormatan kaum Muslim, serta jelas-jelas mencaplok bumi milik kaum Muslim. Kejahatan yang dilakukan Israel atas Palestina, sudah seharusnya mendapatkan penentangan dari kaum Muslim di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena tanah yang mereka duduki adalah tanah milik kaum Musli