12 July 2019

Download Gambar Slide Konsep Baku Khilafah Islamiyyah


Download Gambar Slide Konsep Baku Khilafah Islamiyyah


Tampilan Depan Slide Khilafah

Slide ini adalah slide ringkas yang akan saya uraikan dalam banyak bedah buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"

Slide ini memuat kesimpulan-kesimpulan singkat menyoal konsepsi Khilafah Islamiyyah, mendudukkan sejumlah dalil sharih yang menegaskan adanya konsepsi kebakuan Nizham al-Hukm fi al-Islam (Sistem Pemerintahan dalam Islam).

Salah satunya penjelasan ringkas menyoal hadits shahih yang agung ini:

Rasulullah bersabda:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»
“Kemudian akan tegak Khilafah di atas manhaj kenabian.” (HR. Ahmad, Al-Bazzar)

Al-Imam al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) :

(على منهاج النبوة) أي: طريقتها الصورية والمعنوية
“(Di atas manhaj kenabian) yakni metodenya baik yang tersurat maupun tersirat” [Nuruddin al-Mulla ‘Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H, juz VIII, hlm. 337]

Silahkan ikhwah fillah, copy paste, sebarkan dan viralkan, cek di sini:

https://www.facebook.com/irfanabunaveed87/posts/434979850681378

Atau

https://bit.ly/30rBtrbSilahkan Like & Follow:

FB: Irfan Abu Naveed Islamovic


FP: Irfan Abu Naveed Islamovic [@irfanabunaveed87]

No comments :

Post a comment