24 April 2019

Politik Agung Kaum Muslim dalam Jihad Al-Qadisiyyah


Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebihTahukah antum? Peperangan kaum Muslim melawan Persia dalam Perang Al-Qadisiyyah, termasuk sebesar-besarnya peperangan dalam catatan sejarah.

Tahukah antum berapa jumlah kaum Muslim (mujahid) yang syahid -in sya Allah- dalam perang al-Qadisiyyah melawan pasukan Kisra' Persia? Sekitar 8.500 jiwa.

Di antara jajaran mujahid yang berperan besar dalam jihad ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. dan Al-Qa'qa al-Tamimi r.a.. Perjuangan mereka bukan tanpa alasan, dan bukan tanpa kepemimpinan, berjihad di bawah naungan panji tauhid, al-Liwa' dan al-Rayah, di bawah kepemimpinan Shahib al-Laqab, Amir al-Mu'minin al-Khalifah 'Umar bin al-Khaththab -radhiyaLlahu 'anhu-.

Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat tauhid hingga setinggi-tingginya, memenangkan Din Islam, menghancurkan penghalang fisik yang merintangi dakwah Islam sampai kepada umat manusia, menebarkan rahmatnya.

Jihad agung ini pun membuktikan akhbar nabawi berkaitan dengan akan ditaklukkannya Persia, Bait al-Abyadh.

Sebagaimana jihad ini pun merefleksikan politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyyah) dari kepemimpinan agung khalifah kedua di antara Khulafa' Rasyidun yang menegakkan kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Jelas, visi dakwah wajib melekat pada aktivitas politik dalam dan luar negeri dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Imam al-Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini al-Syafi’i (w. 478 H), bahwa penguasa wajib mengemban dakwah dengan hujjah dan jihad.[1] Diperjelas argumentasi al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H) ketika menjelaskan kepemimpinan dalam Islam, bahwa kepemimpinan dalam Islam (Khilafah) secara syar’i adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”[2]

Inilah sebaik-baiknya sistem politik, wajib diterapkan dan diteladani. Dari Al-’Irbadh bin Sariyah ra ia berkata: Rasulullah bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»
“Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, dan sunnah para khalifah al-rasyidin al-mahdiyyin (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), gigitlah oleh kalian hal tersebut) dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Visi Ideologis

Di antara momentum agung kaum Muslim dalam jihad al-Qadisiyyah adalah peristiwa tatkala Rib’i bin Amir r.a., berkata dihadapan Jenderal Persia, Rustum, dimana ia lantang penuh terhormat berkata:

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.

“Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kezhaliman agama-agama kepada keadilan Al-Islam. Maka Dia mengutus kami dengan agama-Nya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka barangsiapa yang menerima hal tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi barangsiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya hingga kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan Allah”

Mereka bertanya, “Apa yang dijanjikan Allah (kepada kalian)?”

Beliau menjawab, “Surga bagi siapa saja yang mati dalam memerangi orang-orang yang menolak Islam dan kemenangan bagi yang hidup.”

Rustam pun berkata, “Sungguh aku telah mendengar perkataan-perkataan kalian. Tetapi maukah kalian memberi tangguh perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kalian pun mempertimbangkannya?”

Beliau menjawab, “Ya, berapa lama waktu yang kalian sukai? Sehari atau dua hari?”

Rustam menjawab, “Tidak, tetapi hingga kami menulis surat kepada para petinggi kami dan para pemimpin kaum kami.”

Maka beliau pun menjawab, “Nabi kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak bertemu musuh lebih dari tiga (hari). Maka pertimbangkanlah perkaramu dan mereka, dan pilihlah satu dari tiga pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir.”

Rustum bertanya, “Apakah kamu pemimpin mereka?”

Beliau menjawab, “Tidak, tetapi kaum Muslimin ibarat jasad yang satu. Orang yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi.”

Maka (akhirnya) Rustum mengumpulkan para petinggi kaumnya kemudian berkata, “Pernahkah kalian melihat (walau sekali) yang lebih mulia dan lebih benar dari perkataan lelaki ini?”

Mereka menjawab, “Kami minta perlindungan dari Tuhan (supaya engkau tidak) terpengaruh kepada sesuatu dari (ajakan) ini dan dari menyeru agamamu kepada (agama) anjing ini. Tidakkah engkau melihat pakaiannya?”


Rustum menjawab, “Celaka kalian! Janganlah kalian melihat kepada pakaian. Akan tetapi lihatlah kepada pendapat, perkataan, dan jalan hidupnya! Sesungguhnya orang ‘Arab menganggap ringan masalah pakaian dan makanan. Tetapi mereka menjaga harga diri mereka.” 

Irfan Abu Naveed Al-Atsari
Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"
www.irfanabunaveed.net[1] Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, juz I, hlm. 22.
[2] Ini merupakan pemahaman salafunâ al-shâlih, dibuktikan oleh hujjah syar’i ijma’ sahabat, yang menegaskan pentingnya khilafah dan kewajiban menegakkannya, disamping dalil-dalil al-sunnah al-nabawiyyah, yang memperhatikan benar persoalan al-imâmah (kepemimpinan politik) dalam Islam.

No comments :

Post a comment