Skip to main content

Sahabat Umar bin Al-Khaththab r.a Cinta pada Topik Khilafah


:: Sekilas Kajian Syarah Hadits, Atsar & Balaghahnya ::

Oleh: Irfan Abu Naveed Al-Atsari
[Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Daerah Jawa Barat, Penulis buku kajian tafsir & balaghah "Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama'ah"]

Ada hal yang menarik disebutkan dalam riwayat yang menggambarkan Umar bin Al-Khaththab r.a. mencintai topik pembicaraan Rasulullah seputar Khilafah. Umar bin al-Khaththab r.a. berkata:

ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُمْ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا
“Tiga perkara, jika Rasûlullâh menerangkannya kepada kami, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya adalah: Al-Khilafah, al-kalalah dan riba.” (HR. Al-Hakim, Abu Dawud al-Thayalisi, al-Baihaqi. Redaksi al-Hakim)

A.   Keterangan Singkat Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam al-Mustadrak 'ala al-Shahihain (no. 3188), al-Hakim menuturkan:

هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ
"Ini merupakan hadits shahih sesuai syarat al-Syaikhayn (al-Bukhari dan Muslim) meskipun keduanya tidak meriwayatkannya."

Dikomentari al-Hafizh al-Dzahabi: "Sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim".

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 60), dengan redaksi: "أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ". Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra (no. 12645).

B.   Penjelasan Hadits:

1- Keistimewaan Sosok Umar bin al-Khaththab r.a.

Umar bin al-Khaththab r.a. termasuk seutama-utamanya sahabat Rasulullah , Khalifah pertama yang digelari Amir al-Mu'minin, dan dijuluki sebagai al-faruq (pemisah antara haq dan batil).

Menariknya, riwayat ini mengaminkan banyaknya pembicaraan Rasulullah soal khilafah, dipertegas dengan banyaknya riwayat terkait, nikmati sajian berikut ini:

Khilafah dalam Islam: http://bit.ly/2CE7oxh

2- Makna Istilah Khilafah

Khilafah dalam riwayat ini, begitu pula dalam riwayat-riwayat lainnya dalam sudut pandang ilmu al-bayan (balaghah) termasuk lafal hakiki, bukan majazi, faidahnya untuk menekankan pada aspek kejelasan hal yang dimaksud.

Dari sudut pandang ilmu ushul, istilah khilafah termasuk istilah fiqhiyyah sebagaimana ditegaskan Syaikhul Ushul 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah -hafizhahuLlah- dalam rubrik soal jawabnya, dalam perinciannya jelas ia mengandung haqiqah lughawiyyah dan syar'iyyah. Bukan sembarang istilah dan tak sembarang orang bisa seenaknya mendefinisikannya, wajib digali dari nas-nas syari'ah.

Apa itu al-Khilafah? Al-Khilafah: topik ini berbicara tentang sistem pemerintahan yang khash dalam Islam, sebagaimana diuraikan oleh para ulama. Al-'Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1396 H) mendefinisikan secara mapan:

الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة الأحكام الشرعية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم
“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’ah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”

Menyoal makna khilafah, silahkan nikmati sajian berikut ini:

Memahami Makna Khilafah & Khalifah: http://bit.ly/2E7DIoG

3- Keistimewaan Topik Khilafah

Dalam hadits di atas, digambarkan bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. sangat mencintai topik pembicaraan Rasulullah tentang Khilafah, Kalalah dan Riba. Kecintaan tersebut diungkapkan dengan perumpamaan:

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
"Lebih aku cintai daripada dunia dan isinya".

Dalam redaksi lainnya:

"أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"
"Lebih aku cintai daripada unta merah".

Ungkapan perumpamaan di atas merupakan perumpamaan dari betapa kuatnya kecintaan tersebut, hatta dilebihkan daripada dunia dan segala isinya, dan daripada unta merah yang menjadi simbol kemewahan duniawi pada masa itu. Hal itu terbukti kemudian, ketika topik al-kalalah dan al-khilafah pun kembali diingatkan oleh lisan Umar bin al-Khaththab sendiri ketika ia menjabat sebagai seorang Khalifah.

Dalam perinciannya, kecintaan Umar bin al-Khaththab r.a. ini mengandung dimensi ukhrawi, hingga ia tak ternilai dengan nilai dunia dan segala isinya. Sehingga relevan jika para sahabat pun berijma' atas kewajiban menegakkan kekhilafahan ini, ini buktinya:

Ijma' Sahabat atas Wajibnya Khilafah: http://bit.ly/2CpRC4W

Kecintaan Umar ini, relevan dengan pentingnya kedudukan khilafah dalam Islam, sebagaimana disaksikan oleh banyak hadits Rasulullah , dan ditegaskan para ulama mu'tabar dalam maqalat mereka.

Silahkan nikmati sajian ini:

Kedudukan Khalifah menurut Rasulullah : http://bit.ly/2lUee7q
Surat politik warisan Rasulullah : http://bit.ly/2CqDsRf

Tadzkirah:

Poin ini hendaknya menjadi bahan perenungan orang-orang di zaman ini yang giat menstigma negatif isu khilafah dengan tuduhan "bukan ajaran Islam", "ajaran radikal (dalam konotasi negatif)", sehingga hakikatnya menikam ajaran Islam itu sendiri. Lalu, siapa yang lebih layak dipercaya soal Khilafah ini? Rasulullah dan Umar bin al-Khaththab r.a. atau oknum-oknum zaman ini yang anti khilafah?! (bersambung).


والله أعلم بالصواب

Comments

Popular posts from this blog

Balaghah Hadits [4]: Ganjaran Agung Menghidupkan Sunnah Kepemimpinan Islam

Kajian Hadits: Man Ahya Sunnati Oleh: Irfan Abu Naveed [1] S alah satu dalil al-Sunnah, yang secara indah menggambarkan besarnya pahala menghidupkan sunnah, termasuk di antaranya sunnah baginda Rasulullah ﷺ dalam hal kepemimpinan umat (imamah) adalah hadits dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah ﷺ bersabda:   «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» “Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga.” (HR. Al-Tirmidzi, al-Marwazi, al-Thabarani, al-Lalika’i, Ibn Baththah dan Ibn Syahin) Keterangan Singkat Hadits HR. Al-Tirmidzi dalam Sunan- nya (no. 2678, bab بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ ), ia berkata: “Hadits ini hasan gharib dari jalur ini.”; Abu Abdillah al-Marwazi dalam Ta’zhîm Qadr al-Shalât (no. 714); Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Awsath (no. 9439); Al-Lalika’i d

Mendudukkan Hadits “Aku Diutus untuk Menyempurnakan Akhlak yang Mulia”

Oleh: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I A.   Mukadimah Di zaman ini umat islam seringkali disuguhkan dengan berbagai syubhat yang cukup mengkhawatirkan karena merusak pemahaman dan lebih jauh lagi amal perbuatan. Dan di antara syubhat yang berbahaya dan nyata bahayanya adalah kekeliruan memahami hadits-hadits yang mulia untuk menjustifikasi pemahaman yang salah sehingga malah bertentangan dengan maksud dari hadits-hadits itu sendiri, menjauhkan umat dari perjuangan menegakkan syari’at Islam kâffah dalam kehidupan. Di antaranya hadits-hadits yang berkaitan dengan diutusnya Rasulullah – shallallâhu ‘alayhi wa sallam - untuk menyempurnakan akhlak yang mulia: إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ “ Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. ” Beberapa waktu yang lalu, dalam diskusi mengenai kitab Nizham al-Islam salah satu panelis menjadikan hadits tentang akhlak sebagai dalil untuk menolak wajibnya menegakkan Negara Islam, Khilafah Islamiyyah.

Soal Jawab Mengenai Adopsi Penemuan Barat, Epistemologi Islam & Barat

Pertanyaan Bagaimana seorang muslim merespon temuan-temuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris? Jelaskan apa yang dimaksud dekonstruksi epistemologi Islam dan apakah hal ini diperlukan masyarakat muslim hari ini? Apa yang anda pahami tentang epistemologi Barat dan apakah ada titik temu antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam? Jawaban Soal Ke-1:   Bagaimana seorang muslim merespon temuan-temuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris? Jawaban Penemuan-penemuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris, semisal ilmu teknologi, boleh kita adopsi. Hal itu sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya al-‘Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim (w. 1977) dalam kitab Nizhâm al-Islâm, bab. Al-Hadhaarah al-Islaamiyyah. Ilmu pengetahuan yang berbasis empiris misalnya ilmu penyerbukan dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik  - radhiyaLl â hu 'anhu - : أَنّ النَّبِيَّ  -صل