25 April 2016

Dokumentasi Kajian Khurafat Kehamilan & Terapi Ruqyah Syar'iyyah di Bandung
Download Makalah-Makalah Ruqyah Syar'iyyah

  • Makalah Ruqyah Syar'iyyah (Irfan Abu Naveed): Link
  • Kumpulan Do'a-Do'a Ruqyah Syar'iyyah: Link
  • Tata Cara Praktis Meruqyah Mandiri Berdasarkan Sunnah Nabawiyyah (Kajian Hadits Part. I):Link
  • Makalah Mengenai Jin, Syaithan & Iblis: Link
  • Makalah Mengenai Solusi Islam atas Masalah Sihir & Perdukunan: Link
No comments :

Post a comment